Συστήματα Διαχείρισης και Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων

Συστήματα Διαχείρισης & Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων

Συστήματα Διαχείρισης & Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων, όπως για παράδειγμα το Συστήμα ψηφιακής καταγραφής αυτοκινητοδρόμων και διερεύνησης οδοστρωμάτων και σιδηροδρομικής υποδομής με χρήση βίντεο και γεωραντάρ (road management system, video survey & ground-radar) σε συνεργασία με τη Βρετανική εταιρεία Impulse Geophysics. Η ΑΚΤΙΣ ΑΤΕ είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που ολοκλήρωσε έργα ηλεκτρονικής καταγραφής οδοστρωμάτων και δημιουργίας ηλεκτρονικού μητρώου οδών, και έχει δημιουργήσει το ηλεκτρονικό μητρώο της Εγνατίας οδού σε όλο το μήκος της που έχει δοθεί στην κυκλοφορία.

Ψηφιακή Καταγραφή Αυτοκινητοδρόμων με τη Μέθοδο της Βιντεοσκόπησης

Η βιντεοσκόπηση και η ψηφιακή καταγραφή οδών με τη χρήση ειδικά εξοπλισμένου οχήματος και ειδικών προγραμμάτων της εταιρείας Impulse Geophysics αποτελεί μια ολοκληρωμένη εφαρμογή επισκόπησης, διερεύνησης και καταγραφής οποιουδήποτε οδικού τμήματος (αστικού, περιφερειακού, εθνικού, αυτοκινητοδρόμου), με την παράλληλη δημιουργία ψηφιακού μητρώου και βάσης δεδομένων.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου