Συστήματα Διαχείρισης Κυκλοφορίας

Εγκατάσταση Συστήματος Πληροφόρησης Χρηστών Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης

Έτος ολοκλήρωσης: 
2009

Ολοκληρώθηκε η Εγκατάσταση του Σύστηματος Πληροφόρησης Χρηστών Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, το οποίο αποτελείται από Παρόδιο Εξοπλισμό 17 καμερών και 5 Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων και ένα Κέντρο Ελέγχου που επικοινωνεί με χρήση Ασύρματης επικοινωνίας με τον Παρόδιο Εξοπλισμό.

Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας, Ενημέρωσης Ταξιδιωτών και Πληροφόρησης Κοινού Νομαρχίας Χαλκιδικής

Έτος ολοκλήρωσης: 
2009

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας, Ενημέρωσης Ταξιδιωτών και Πληροφόρησης Κοινού της Νομαρχίας Χαλκιδικής που αποτελείται από Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων και επαγωγικούς βρόγχων για την συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων στο Κέντρο Ελέγχου της Νομαρχίας Χαλκιδικής με χρήση ασύρματης επικοινωνίας GSM/GPRS μεταξύ Κέντρου Eλέγχου και Παρόδιου Εξοπλισμού.

Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Εκτίμηση της κατάσταση του οδοστρώματος και επεξεργασία με ψηφιακά μέσα

Έτος ολοκλήρωσης: 
2008

Δημιουργία Ψηφιακού Βίντεο του Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με προμήθεια του κατάλληλου λογισμικού. Οι σχετικές εργασίες αφορούσαν την συλλογή και καταγραφή στοιχείων του Εθνικού Οδικού Δικτύου σε μήκους 1200 χλμ πλήρους διατομής.

Προμήθεια υπηρεσιών συλλογής και καταγραφής των στοιχείων της Εγνατίας Οδού για τη συμπλήρωση του μητρώου Οδού Στοιχειώδους Συντήρησης

Έτος ολοκλήρωσης: 
2008

Δημιουργία Ψηφιακού Βίντεο, Προμήθεια του Κατάλληλου Λογισμικού και Διασύνδεση του Βίντεο με το Υπάρχον Μητρώο Οδού Στοιχειώδους Συντήρησης σε Οδικά Τμήματα της Εγνατίας Οδού που κυκλοφορούνται. Οι σχετικές εργασίες αφορούσαν την συλλογή και καταγραφή στοιχείων της οδού σε μήκους 320 χλμ πλήρους διατομής του άξονα της Εγνατίας Οδού και 90 χλμ. κλάδων κόμβων.

Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Σταθμών Ραδιοδικτύου Τηλεμετρήσεων Εθνικών Οδών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΔΕΣΕnet

Έτος ολοκλήρωσης: 
2007

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση 280 σταθμών τηλεμετρήσεων και ενός Κεντρικού Σταθμού Τηλεμετρήσεων που αποτελεί το Ραδιοδίκτυο Τηλεμετρήσεων ΔΕΣΕnet για την επίβλεψη του οδοφωτισμού στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

H εταιρεία μας από το έτος ολοκλήρωσης του έργου είναι επιφορτισμένη με τη συντήρηση του ραδιοδικτύου ΔΕΣΕnet, και η λειτουργία του συστήματος συνεχίζεται αδιάλειπτα.

Design, manufacture, complete, supply and assemble on the territory of Capital City Municipality of Sofia, of Wireless Portable Variable Message Signs and Control Center

Έτος ολοκλήρωσης: 
2007

Εγκατάσταση Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων και του Κέντρο Ελέγχου στο Δήμο Σόφιας της Βουλγαρίας με χρήση Ασύρματης επικοινωνίας GSM/GPRS μεταξύ Κέντρου Ελέγχου και Παρόδιου Εξοπλισμού.

Δημιουργία Μητρώου Οδού με τη χρήση Ψηφιακού Βίντεο για την Εγνατία Οδό

Έτος ολοκλήρωσης: 
2005

Δημιουργία Ψηφιακού Βίντεο, Προμήθεια του Κατάλληλου Λογισμικού και Διασύνδεση του Βίντεο με το Υπάρχον Μητρώο Οδού Στοιχειώδους Συντήρησης σε Οδικά Τμήματα της Εγνατίας Οδού που Κυκλοφορούνται. Οι σχετικές εργασίες αφορούσαν την συλλογή και καταγραφή στοιχείων της οδού σε μήκους 365 χλμ πλήρους διατομής του άξονα της Εγνατίας Οδού και 145 χλμ. κλάδων κόμβων.

Εγκατάσταση Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS) και Πινακίδων Καθορισμού Λωρίδων Κυκλοφορίας (LCS) στην Εγνατία Οδό στην περιοχή Πολυμύλου

Έτος ολοκλήρωσης: 
2004

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS) και Πινακίδων Καθορισμού Λωρίδων Κυκλοφορίας (LCS) συμπεριλαμβανομένων και των κατασκευών στήριξης στη Εγνατία Οδό στο τμήμα Πολύμυλος - Βέροια.

Συλλογή και Καταγραφή Στοιχείων του Μητρώου Οδού Στοιχειώδους Συντήρησης με τη Μέθοδο της Βιντεοσκόπησης για την Εγνατία Οδό

Έτος ολοκλήρωσης: 
2003

Συλλογή και Καταγραφή Στοιχείων του Μητρώου Οδού Στοιχειώδους Συντήρησης με τη Μέθοδο της Βιντεσκόπησης για την Εγνατία Οδό. Οι σχετικές εργασίες αφορούσαν την συλλογή και την καταγραφή των στοιχείων της οδού σε μήκος 233 χλμ. πλήρους διατομής του άξονα της Εγνατίας Οδού και 100 χλμ. κλάδων κόμβων με τη χρήση ψηφιακών καμερών υψηλής ανάλυσης και κατάλληλου λογισμικου επισκόπησης, διερεύνησης και καταγραφής του μητρώου της Εγνατίας Οδού.

Εγκατάσταση Φωτεινών Σηματοδοτών Πεζών με Αντίστροφη Μέτρηση Τεχνολογίας LED στο Δήμο Καλαμαριάς

Έτος ολοκλήρωσης: 
2007

Εγκατάσταση Φωτεινών Σηματοδοτών Πεζών με Αντίστροφη Μέτρηση Τεχνολογίας LED στο Δήμο Καλαμαριάς. Οι φωτεινοί σηματοδότες εγκαταστάθηκαν έξω από σχολεία του Δήμου Καλαμαριάς που βρίσκονται σε κεντρικές αρτηρίες του Δήμου με σκοπό την απεικόνιση του χρόνου πρασίνου και κόκκινου σηματοδότη των πεζών προς αποφυγή ατυχημάτων.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου