Συστήματα Ευφυών Μεταφορών

Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS) και Συστήματα Ηλεκτρονικής Σήμανσης

Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS) και Συστήματα Ηλεκτρονικής Σήμανσης (ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων, συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας, φωτεινοί σηματοδότες νέας τεχνολογίας). Η εταιρεία μας συνεργάζεται επί πολλά έτη με την Ortana Ltd, εξειδικευμένη και διεθνώς πιστοποιημένη εταιρεία με μακρόχρονη διεθνή εμπειρία από μεγάλης κλίμακας αντίστοιχα έργα υψηλότατων προδιαγραφών (όπως για παράδειγμα το έργο FALCON στο DUBAI), με το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας με τον τρόπο αυτόν τις πιο σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Έχει ήδη εξοπλίσει με τα συστήματα αυτά την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, ενώ έχει εκτελέσει με επιτυχία αντίστοιχα έργα στην Εγνατία Οδό, στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στην πόλη της Σόφιας στη Βουλγαρία.

Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων

Τα VMS αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά των ευφυών συστημάτων μεταφορών καθώς παρέχουν την δυνατότητα απεικόνισης διαφορετικών μηνυμάτων κειμένου, γραφικών μηνυμάτων, συμβόλων και σχημάτων, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών για τις συνθήκες κυκλοφορίας. Τα δεδομένα που συλλέγονται από μετρητές κυκλοφορίας, κάμερες ή άλλους αισθητήρες κατά μήκος των οδικών αξόνων, αναλύονται με τον κατάλληλο τρόπο σε ένα κέντρο ελέγχου, και ακολούθως αποστέλλονται τα αντίστοιχα μηνύματα προς απεικόνιση στα VMS είτε με τη μορφή γραφικών είτε με τη μορφή κειμένου.

Πινακίδες Καθορισμού Λωρίδων Κυκλοφορίας - Π.Κ.Λ.Κ.

Οι Πινακίδες Καθορισμού Λωρίδων Κυκλοφορίας προσφέρουν στον οδηγό έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με την διαθεσιμότητα κάθε λωρίδας κυκλοφορίας ενός αυτοκινητοδρόμου ή την επικείμενη παράκαμψη λόγω έργων ή ατυχήματος, εντός σήραγγας. Η χρήση τους είναι πλέον υποχρεωτική σε σήραγγες μεγαλύτερες των 300μ.

Οι Π.Κ.Λ.Κ. κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης διάρκειας ζωής LED. (>100,000 ώρες λειτουργίας)

Προειδοποιητική Πινακίδα Ένδειξης Ταχύτητας

Τα προειδοποιητικά ραντάρ ταχύτητας καταγράφουν την ταχύτητα των διερχομένων οχημάτων και την απεικονίζουν άμεσα στην ενσωματωμένη ηλεκτρονική ένδειξη, ώστε να ενημερώνουν τους οδηγούς για υπερβάσεις του ορίου ταχύτητας, να τους ευαισθητοποιούν, και να τους δημιουργούν την αίσθηση του ελέγχου με ηλεκτρονικά μέσα. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου, στις εισόδους σε κατοικημένες περιοχές, σε περιοχές κοντά σε σχολεία, κ.λ.π.

Διπλός Φωτεινός Σηματοδότης για Σχολεία

O Διπλός Αναλάμπων Φωτεινός Σηματοδότης για Σχολεία αποτελεί μια καλαίσθητη και καινοτόμο λύση που αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας των μαθητών στις σχολικές διαβάσεις. Προειδοποιεί έγκαιρα τους οδηγούς ότι εισέρχονται σε περιοχή όπου υπάρχει σχολείο. Δεδομένου ότι η κατανάλωση ισχύος που απαιτεί είναι πολύ μικρή, μπορεί να λειτουργεί και με ενσωματωμένο ηλιακό συσσωρευτή, και κατά συνέπεια μπορεί να τοποθετηθεί και σε περιοχές όπου δεν είναι εύκολη η σύνδεση με ηλεκτρική παροχή.

Συνδυασμός Φωτεινού Σηματοδότη Πεζών & Χρονομέτρου Αντίστροφης Μέτρησης

Ο συνδυασμός του Φωτεινού Σηματοδότη Πεζών (ΦΣΠ) με το Χρονόμετρο Αντίστροφης Μέτρησης (ΧΑΜ) αποτελεί μια καλαίσθητη, εξυπηρετική και οικονομική πρόταση για την ασφάλεια των πεζών στις διασταυρώσεις. Αυτός ο συνδυασμός προσομοιώνει την εικόνα του ακίνητου και κινούμενου ανθρώπου κατά την διάρκεια των περιόδων κόκκινου και πράσινου στον σηματοδότη των πεζών ταυτόχρονα με την απεικόνιση του υπολειπόμενου χρόνου για την αλλαγή της κατάστασης από κόκκινο σε πράσινο και αντίστροφα.

Φωτεινός Σηματοδότης Πεζών

O Φωτεινός Σηματοδότης Πεζών προσομοιώνει την εικόνα του ακίνητου και κινούμενου ανθρώπου κατά την διάρκεια των περιόδων κόκκινου και πράσινου στον σηματοδότη των πεζών. Η εικόνα του ανθρώπου που βαδίζει είναι κινούμενη, ενώ κατά τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα του πράσινου σήματος ο άνθρωπος επιταχύνει το βήμα του, ώστε να ειδοποιεί τους πεζούς για το πέρας του διαθέσιμου χρόνου.

Χρονόμετρο Αντίστροφης Μέτρησης (ΧΑΜ)

Το Χρονόμετρο Αντίστροφης Μέτρησης (ΧΑΜ) προσφέρει την δυνατότητα σε οδηγούς και πεζούς να γνωρίζουν τον χρόνο που απομένει για την αλλαγή του πράσινου ή του κόκκινου σήματος. Αυτό πραγματοποιείται με την απευθείας σύνδεση του ΧΑΜ στους ακροδέκτες του κόκκινου και του πράσινου σήματος, που πραγματοποιείται ευχερώς σε ελάχιστο χρόνο.

Φωτεινοί Σηματοδότες Τεχνολογίας LED

Οι φωτεινοί σηματοδότες τεχνολογίας LED μπορούν να λειτουργήσουν είτε ως σταθεροί φωτεινοί σηματοδότες είτε ως αναλάμποντες με επί τόπου τοπική ρύθμιση και τη χρήση ενός διακόπτη DIP εντός του φαναριού. Με τον ίδιο τρόπο πολλαπλοί σηματοδότες μπορούν να συγχρονιστούν και να λειτουργήσουν ως ομάδα χωρίς τη χρήση κεντρικού ρυθμιστή κυκλοφορίας.

Συστήματα Πληροφόρησης Επιβατικού Κοινού

Τα Συστήματα Πληροφόρησης & Ενημέρωσης του Επιβατικού Κοινού χρησιμοποιούνται σε αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, λιμάνια, κλπ. Αποτελούνται από κέντρα ελέγχου και ηλεκτρονικούς πίνακες οι οποίοι προβάλλουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με αφίξεις, αναχωρήσεις, καθυστερήσεις, κλπ στους επιβάτες και στο προσωπικό των σταθμών.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου