Συστήματα Τηλεματικής

Εφαρμογές Τηλεματικής

Εφαρμογές τηλεματικής, όπως για παράδειγμα η τηλε-διαχείριση οδοφωτισμού (T-net), κυκλοφοριακές μετρήσεις και μετεωρολογικές αναφορές μέσω ασύρματων δικτύων. Τα συστήματα αυτά έχουν αναπτυχθεί από το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης και η εταιρεία μας τα εφαρμόζει ήδη σε στενή συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες, στην Εγνατία Οδό (Light-net) και στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας (ΔΕΣΕnet).

Ψηφιακό ραδιοδίκτυο τηλεμετρήσεων και τηλεελέγχου T-net

Το ραδιοδίκτυο τηλεμετρήσεων και τηλεελέγχου T-net έχει αναπτυχθεί από το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει έναν αριθμό περιφερειακών σταθμών τηλεμετρήσεων και τηλεελέγχου εγκατεστημένων σε γεωγραφικές θέσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής που εξυπηρετεί το σύστημα T-net. Για την επικοινωνία τους με τον κεντρικό σταθμό ελέγχου οι περιφερειακοί σταθμοί διαθέτουν μονάδες ραδιοεπικοινωνιών (radio modem).

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου