Έγχρωμοι Λεπτοτάπητες

Έχρωμος λεπτοτάπητας με ψυχρές ιδιότητες. Δήμος Αγίας Παρασκευής (2015)

Οι Έγχρωμοι λεπτοτάπητες συνθετικής ασφάλτου εφαρμόζονται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται ειδική σήμανση διαδρομής ή χρήσης, όπως για παράδειγμα σε λεωφορειολωρίδες, δάπεδα στάθμευσης, ποδηλατοδρόμους, διαβάσεις πεζών, εξόδους αυτοκινητοδρόμων κ.τ.λ. Όπως αποδεικνύεται από πρόσφατες έρευνες της εταιρείας μας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι έγχρωμοι λεπτοτάπητες μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη μείωση του φαινομένου της θερμικής νησίδας (heat island) εντός των αστικών κέντρων, δεδομένου ότι απορροφούν έως και δέκα φορές λιγότερο από τους συμβατικούς ασφαλτικούς τάπητες την ηλιακή ακτινοβολία (και συνεπώς μειώνουν σημαντικά τη θερμοκρασία).

Έγχρωμος αντιολισθηρός λεπτοτάπητας σε λεωφορειολωρίδες, Λ. Αλεξάνδρας, Αθήνα (2015)
Έγχρωμος λεπτοτάπητας με ψυχρές ιδιότητες, Δήμος Αιγάλεω (2014)