Αρμοί Γεφυρών - Σφραγίσεις

Αρμοί Γεφυρών - Σφραγίσεις

Αρμοί γεφυρών όλων των τύπων (ελαστομερείς ασφαλτικοί, ελαστομερείς ρητίνης, ελαστομεταλλικοί) και σφραγίσεις ρωγμών ασφαλτοταπήτων και αρμών διαστολής δαπέδων σκυροδέματος, με ειδική τροποποιημένη ασφαλτική μαστίχη. Ειδικότερα, η εταιρεία μας έχει εφαρμόσει εκτεταμένα κατά την τελευταία δεκαετία, με απόλυτη επιτυχία και μηδενική αστοχία, τους ελαστομερείς ασφαλτικούς αρμούς BJS (Bridge Joint System – asphaltic plug) αγγλικής τεχνολογίας και προδιαγραφών, για τους οποίους παρέχει πολυετή εγγύηση.

Αρμοί Γεφυρών - Σφραγίσεις
Αρμοί Γεφυρών - Σφραγίσεις