Αρμοί Ελαστομερούς Ρητίνης

Αρμοί Ελαστομερούς Ρητίνης

Οι αρμοί ελαστομερούς ρητίνης (ΒΕJ) της αγγλικής εταιρίας Universal Sealants (USL), την οποία η ΑΚΤΙΣ ΑΤΕ αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα, αποτελούν την ιδανική λύση για αρμούς με μετακινήσεις έως 150mm (±75mm). Με βάση έναν επιτυχή συνδυασμό ελαστομεταλλικών στοιχείων και μίγματος ειδικών ρητινών για τη στερέωση και αγκύρωση τους, οι αρμοί ΒΕJ προσφέρουν μοναδικά πλεονεκτήματα όπως:

  1. ταχεία κατασκευή χωρίς τη χρησιμοποίηση μηχανικών μέσων στερέωσης
  2. πολύ μεγάλη αντοχή σε υψηλές καταπονήσεις
  3. εξαιρετική συναρμογή με την επιφάνεια του οδοστρώματος
  4. πολύ μικρή συντήρηση
  5. χαμηλό κόστος
Αρμοί Ελαστομερούς Ρητίνης