Ελαστομερείς ασφαλτικοί αρμοί BJS

Ελαστομερείς ασφαλτικοί αρμοί BJS

Οι ελαστομερείς ασφαλτικοί αρμοί (BJS) αποτελούν ιδανική λύση για φορείς με μετακινήσεις έως 60mm (±30mm) και παρουσιάζουν πλεονεκτήματα όπως:

  • ταχύτατη κατασκευή
  • ασφάλεια στη χρήση δεδομένου ότι δεν χρησιμοποιούνται μηχανικά μέσα στερέωσης (μπουλόνια, αγκύρια, κτλ)
  • μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο και εξαιρετική ποιότητα κύλισης, λόγω της ειδικής ελαστομερούς ασφαλτικής μαστίχης και των σκληρών αδρανών που χρησιμοποιούνται.
  • χαμηλό κόστος
Ελαστομερείς ασφαλτικοί αρμοί BJS