Η Εταιρεία

H ΑΚΤΙΣ ΑΤΕ είναι μια καινοτόμος κατασκευαστική εταιρία που δραστηριοποιείται εδώ και 20 περίπου έτη στην Ελλάδα και τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες. Ο κύριος προσανατολισμός της είναι η εφαρμογή πρωτοπόρων ολοκληρωμένων τεχνολογιών συντήρησης και βελτίωσης οδοστρωμάτων.

Η ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον τομέα της οδοποιίας έχει ως στόχο τη δημιουργία ασφαλέστερων και πιο άνετων δρόμων εφαρμόζοντας σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΚΤΙΣ παρέχει στην κατασκευαστική κοινότητα ολοκληρωμένες λύσεις με βάση την σύγχρονη πρακτική, όπως αυτή εξελίσσεται καθημερινά.

Η εταιρεία μας είναι στελεχωμένη με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις εξελίξεις στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο στους τομείς της κατασκευής και συντήρησης οδών και οδοστρωμάτων καθώς και ειδικών εφαρμογών. Αποτέλεσμα αυτής της διαρκούς έρευνας και των μακρόχρονων διεθνών συνεργασιών είναι η ανάπτυξη τεχνογνωσίας μοναδικής στον Ελληνικό χώρο και η εφαρμογή της στην πράξη με ιδιόκτητο εξοπλισμό και ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Οι δραστηριότητες μας μπορούν να διακριθούν στους εξής κυρίως τομείς:

  • συντήρηση και βελτίωση οδοστρωμάτων,
  • διαχείριση οδικού δικτύου με ηλεκτρονικά ή και συμβατικά μέσα,
  • ηλεκτρονική σήμανση.

Η ΑΚΤΙΣ ΑΤΕ επενδύει συστηματικά σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Στον ερευνητικό τομέα έχει αναπτύξει σταθερές συνεργασίες με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι πιστοποιημένη από διεθνείς οίκους πιστοποίησης με ISO 9001 και με πιστοποιητικά συμμόρφωσης με Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

 

  • Οδική Ασφάλεια 
  • Προστασία Περιβάλλοντος 
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας