Ρουμανία

Ρουμανία
Έτος ολοκλήρωσης: 
2013

Η ΑΚΤΙΣ Α.Τ.Ε. σε συνεργασία με την AXELA SRL εκτελεί εκτεταμένη διορθωτική συντήρηση του διαδρόμου προσγειώσεως από σκυρόδεμα του Διεθνούς Αεροδρομίου της Τιμισοάρα με δύο στρώσεις λεπτοτάπητα microsurfacing. Οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί σε 3 διακριτές φάσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε το αεροδρόμιο να είναι σε πλήρη λειτουργία. Η συνολική επιφάνεια του διαδρόμου είναι 160.000τ.μ.

Ρουμανία
Ρουμανία